Beykoz acarkent dövüş dersleri olarak şunun bilincindeyiz; fiziksel olarak yeterince aktif olmama durumu obezite ve hipertansiyon, sırt ağrısı, hareket güçlüğü ve psikolojik sorunlar gibi çeşitli problemlerim beraberinde getirse de özellikle gelişmiş ülkelerin temel sorunlarından biri olarak karşımıza çıktığını araştırmalarımız sonucu gözlemlemiş bulunmaktayız. Beykoz acarkent dövüş dersleri olarak hedefimiz fiziksel aktivite ile hem bedensel hem de psikolojik sağlık arasındaki ilişkiyi çok iyi bilmekle birlikte son yıllarda fiziksel aktivite konusunda düşü olduğunu gözlemlediğimiz için hedefimiz bu çıtayı en üst seviyeye çıkarmaktır. Beykoz acarkent dövüş dersleri olarak şunun bilincindeyiz; şehirleşmenin hızla artması, nüfusun fazla olması, artan yoksulluk, bu tür aktivitelerin yapılabileceği alanları azalması olarak sıralayabileceğimiz sorunlar fiziksel anlamda inaktiviteyi beraberinde getirmektedir.

 

Beykoz acarkent dövüş dersleri ekibi olarak düzenli olarak yapılan fiziksel aktivitelerin bireylerin ve toplumun sağlığı açısından büyük önem taşıdığını söylemek mümkün olmaktadır. Fiziksel aktivitelerin genel olarak ele alındığında yaşam kalitesini arttırmaya yönelik katkısının olduğunu da söylemek mümkün olmaktadır. Beykoz acarkent dövüş dersleri olarak fiziksel aktivitenin asıl kavramı olan kasların enerji harcamasıyla ortaya çıkan istemli vücut hareketleri olarak tanımlamak mümkün olmaktadır. Dünya sağlık örgütüne göre aktif bir yaşam için yetişkin bireylerin günde en az yarım saat fiziksel aktivite de bulunması hedeflenmektedir. Bizde Beykoz acarkent dövüş dersleri olarak günde en az yarım saat rutin egzersizlerin yanı sıra bireylere haftanın belirli günlerinde yoğunlaştırılmış aktiviteler yapmalarını önermekteyiz.

 

Fiziksel aktivitenin yararları ise şu şekilde söylemek mümkün olmaktadır. Fiziksel olarak inaktif bireylerin kalple ilgili sorun yaşama ve kalp krizi gibi hastalıklarla karşılama olasılığı fiziksel aktivitede bulunanlardan iki kat daha fazladır. Beykoz acarkent dövüş dersleri fiziksel aktivitede bulunma obezite ve diyabet gibi gizli hastalıklara yakalanma riskini azaltırken iskelet ve kas sağlığı açısından yardımcı olduğunu söylemek gerekir.  Beykoz acarkent dövüş dersleri olarak şunu da belirtmeliyiz ki ruhsal olarak depresyon ve stres gibi psikolojik rahatsızlıklara dair semptomlar fiziksel aktivite ile birlikte azaldığını söylemek mümkün olmaktadır. Beykoz acarkent dövüş dersleri olarak aktif yaşamın başka insanlarla etkileşime girme olanağı sunmakta ve ayrıca yeni beceriler edinmeleri yardımcı olduğunu da söyleyebiliriz